UPUTE I UVJETI POSLOVANJA

KRATKE UPUTE

Poštovani,

Slobodno nam se obratite za sve upite i savjete klikom na ikon UPIT O PROIZVODU ispod svakog proizvoda, ili na službene mailove

domus.trade.karlovac@gmail.com

palajsa@gmail.com

Možete nam posalti e-mail te ćemo zajedno proći kroz ponudu.

PDV je uračunat u sve cijene.

KATALOG če se konstantno nadopunjavati novim artiklima i ponudama.

Zahvaljujemo Vam se na posjeti.

Domus-Trade

STRANICE KATALOGA

KATALOG je u fazi kreiranja te če se tako nadopunjavati novim stranicama i artiklima.

Poštovani,

s obzirom na zakonske regulative stavili smo i opće uvjete te se pridržavamo svih zakona, ali ono što je najbitnije izači čemo Vam ususret po bilo kojem problemu, pitanju ili Vašoj želji jer nama je u interesu da radimo i da Vi budete naši kupci i naša preporuka. Uvijek postoji riješenje.

Opći uvjeti

Na uvjete poslovanja primjenjuje se  i Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

Trgovac:
Trgovac je: Domus-Trade, obrt za trgovinu i usluge OIB: 17061166232, Trg J. Broza 4, 47000 Karlovac

Slike i opisi:
Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici Domus-Trade nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Jamstvo

Za netehničke proizvode račun je dokument kojim kupac ostvaruje svoja prava.
Domus-Trade kao trgovac odgovorn je za materijalne nedostake proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Putem KATALOGA Domus-Trade kupcu je omogućen uvid u dio asortimana proizvoda koji se nalaze na stranicama trgovca.
Cijene su s PDV-om.
Valuta je hrvatska kuna (HRK).

 

Naručivanje

U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se kupac otkazati narudžbu, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. 

Dostava

Opći uvjeti dostave
Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Prilaz ulazu mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava se obavlja na području cijele Hrvatske. Proizvodi se šalju putem INTEREUROPA d.o.o. ili za bliže relacije dostavu vrši Domus-Trade.

Za svaku grupu proizvoda naveden je rok isporuke koji je dobiven, dogovoren i obečan od proizvođača. Rok počinje od trenutka kad Domus zaprimi uplatu na žiro računu.

Dostava na otoke povečava cijenu dostave za 50%.

 

Ostali uvjeti dostave
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac može prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:

  1. uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom
  2. virmanskom uplatom

Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu.

Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamiranog proizvoda
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Domus-trade.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije i sl.). Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije. Pisana obavijest o reklamaciji trebala bi sadržavati naslov – REKLAMACIJA, opis reklamacije, podatke kupca – ime, prezime, adresa, poštanski broj, kontakt, broj računa, te se šalje pisanim putem poštom ili na email: palajsa@gmail.com

Trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti slanjem poštom koristeći obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija ili putem emaila na  palajsa@gmail.com. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Osjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
*ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na otkaz ugovora
Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
  • o prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
  • o prodaji knjiga i drugih publikacija.

Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja.

 

Domus-Trade